Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Người dưng…

Lạ nhỉ “mộng ảo” nhớ người dưng
Quyết tâm đã vậy dạ bảo đừng
Yếm thắm còn say vầng nhật nguyệt
Tóc cước phai màu vẫn gọi “cưng”…

Đồi nhà có bận leo nửa chừng
Ngắc ngớ chẳng xuôi hóa dửng dưng

Thôi kệ gió reo đành để vậy
Ngoảnh mặt u em thế cũng mừng.

Thả cánh diều thơ phía trời xa
Neo buộc dây tơ gốc cây già


Cứ ước cứ mơ đầy mãn nguyện
Tiêu sầu một chén ta với ta…

Mời bạn nghe đọc tấu Ghi ta ( nhạc ko lời)
 Tình thiên thu....