Thứ Hai, 9 tháng 6, 2014

Chắt chiu

Chắt chiu từng sợi nắng vàng
Từng cơn gió mát gửi nàng chốn xa
Từng bông mây trắng la đà
Tiếng đàn thác suối ngân nga rừng chiều
Gửi nàng một chút phiêu diêu
Bông hồng ngậm ngọc mỹ miều lệ xanh
Gửi nàng cả sự chân thành
Trái tim rực lửa của anh đến nàng…
Đành rành mắc tội đa mang
Đèo bòng lựa để khẽ khàng gió rung
Thề non ảo mộng chưa từng
Gửi sang bên ấy… nửa mừng nửa lo…
MỜI BAN NGHE CA KHÚC; Mưa ngoài trời, mưa tình người..