Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Trời trở gió...

Bỗng trời trở gió heo may
Bỗng đau xương cốt thân này chênh chao
Hà hà..Già thật rồi sao

Muốn về nhàn hạ thanh tao..Thi đàn.
Mời bạn nghe ca khúc: PHÔI PHA Trịnh Công Sơn -Khánh Ly