Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Hi..Làm trẻ con một tý nào..

Trung thu rồi các bạn thiếu niên (lớn ) ơi...Ăn cơm sớm rồi đi rước đèn ông sao vui hội trăng rằm 2014 nào..
Trung thu nỗi nhớ nhớ ghê
Cái thời bắt bướm chân đê.. đầu làng
Trên vai đỏ thắm khăn quàng
Tùng rinh rồng rắn ....theo hàng tùng rinh....