Thứ Sáu, 25 tháng 4, 2014

Nắng hạ

Nắng hạ buông phủ bờ vai
Ngẩn ngơ suối tóc mắt nai thẹn thùng
Một thời hoa đỏ rưng rưng…
Dấu trong trang vở khôn cùng yêu thương

Đời trai muôn dặm chiến trường
Phong sương tóc đã muốn nhường tuyết pha
Một ngày khúc khải hoàn ca
Lặng nhìn đò vắng nhạt  nhoà  chiều hôm….