Thứ Hai, 10 tháng 3, 2014

Cảm ơn..Ngu ngơ

Cảm ơn em những phút giây
Cho anh như được dại ngây thủa nào
Ô kìa nắng gió xôn sao
Ô kìa trái bưởi hồng đào dậy hương
Ô kìa khúc nhạc nghê thường
Yến Oanh lảnh lót trong vườn ca vang
Khẽ khàng… Thật nhé…. Khẽ khàng…
Vườn quê …Trái cấm …Địa đàng hoá mơ…
Dại khờ còn mãi dại khờ
Mỉm cười em trách..Ngu ngơ thế mà ?