Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Phải lòng nhau..

HCM 75 rất xin lỗi mọi người vì vừa rồi cơ quan tạm di chuyển địa điểm công tác để xây dưng theo thiết kế mới nên không thường xuyên truy cập được mạng …

Nay việc chuyển dịch đồ đạc cơ bản xong…HG lại có dịp được cung mọi người hàn huyên…mời các bạn nghe ca khúc: hay luon nho ve nhau:

  va ca khuc tru tinh: Hoa co may loi tho cua: Huong Giang ( HCM75)