Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012

Thu về...


Sao xác thu về gió heo may
Trăng thanh lành lạnh dáng hao gày
Mắt huyền sương đọng đêm cô tịch
Viễn xứ người xa đâu có hay…?

Chênh chao lại gió lá vàng bay
Nghiêng rơi có úa sỏi găm dày
Châu sa thờ thẫn đường vô vọng
Lớp lớp trùng dương những đắng cay…