Thứ Hai, 26 tháng 6, 2017

Video: Về miền quê địa linh nhân kiệt...

Trong những ngày tháng 6/2017; HG có dịp trải nghiệm về xứ Thanh; Trân trọng giới thiệu Video  này cùng bạn đọc yêu Hương Giang


Nhấn vào đường Linhs dưới đây:
http://hiephoa.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9515:v-tham-x-thanh-mi-n-que-d-a-linh-nhan-ki-t&catid=137&Itemid=145


HG