Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Đêm say...

Anh hẹn gặp em giữa quán mơ
Từ đó vô đây để dại khờ
Tay tiên khẽ chạm hơi nồng ấm
Bóng Nguyệt chưa tàn vẫn trơ trơ…


Mới hay trăng tỏ vẫn chưa mờ
Bấy nhiêu ly cạn chửa thành thơ
Từng chén em đong đầy ân ái
Loạng choạng đêm say có ai ngờ…
HG T1/2016
Mời bạn nghe ca khúc : Đêm say....