Chủ Nhật, 20 tháng 9, 2015

Em khóc...

Đã bao lần em khóc ướt vai tôi
Ly caphe đắng... ngàn lần thêm  đắng


Em biết không thời gian như chết lặng...
Thôi em về...
Anh biết...
Lỡ chuyến đò duyên.....

Mời bạn nghe ca khúc: Con đò lỡ hẹn..