Thứ Hai, 4 tháng 5, 2015

Đồng đội với bài thơ viết muộn...

Đồng đội

( Kính tặng những Liệt sĩ hy sinh trong trận đánh cuối cùng 30/4 lịch sử)

Trời trở gió…

Những cơn đau?

Đêm mơ vẫn cùng nhau

Ào ào những đoàn quân tiến về thành phố…

Sững sờ những cuộn băng màu đỏ

Quấn chặt thân thể anh em.

Thành phố không đèn chớp lòe pháo nổ

Giải phóng thành đô-Giải phóng thành đô

Miền Nam yêu thương đỏ rực màu cờ

Đất nước đã thu về một mối

Ba mươi tháng tư ngày hội…

Ướt nhòe nước mắt người thân

Bốn mươi năm sao vẫn rất gần

Đồng đội tôi không bao giờ về nữa

Người mất người còn…Chìm trong máu lửa

Trời xanh đã lâu rồi

Nắng bừng lên ô cửa

…Chống nạng bên tường

…Nước mắt bỗng rưng rưng…

HGiang 

http://hiephoa.net/index.php?option=com_content&view=article&id=7662:ng-oi-vi-bai-th-vit-mun&catid=82:thovan&Itemid=517