Thứ Hai, 15 tháng 10, 2012

Tựa…


Tựa vào đâu những vần thơ?
Tựa vào đâu những dại khờ đã qua...
Tựa vào mưa gió nhạt nhoà
Tựa vào liễu rủ cánh hoa liễu mềm
Tựa vào một ánh trăng đêm
Tựa vào my ướt môi mềm hỡi ai..?
Cô liêu phận gái dặm dài
Ôm con ngồi tựa mắt nai u buồn..!!!