Thứ Sáu, 24 tháng 3, 2017

Một thời để nhớ...Một thời để yêu

Biên Tập và đọc lời bình: Hương Giang
Quay phim: Nhạc sĩ Quang Chỉnh
Kỹ thuật dựng: Quang Linh


Trân trọng cảm ơn bạn đã xem hết phóng sự này...